μηδενικό ΦΠΑ

Μηδενικός συντελεστής στον καφέ και τη ζάχαρη με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2023 Μετά την έκδοση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο νόμος ΦΠΑ τροποποιήθηκε έτσι ώστε ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ να εφαρμόζεται σε δύο ακόμη παραδόσεις βασικών ειδών (καφές και ζάχαρη) με ισχύ από 1 Νοεμβρίου 2023 έως 30 Απριλίου 2024