ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ

Πότε μπορεί να εκπέσει ο ΦΠΑ;

Χώρες της ΕΕ Ο ΦΠΑ για τον καφέ είναι 5% Ο ΦΠΑ για μηχανές και αξεσουάρ είναι 19% Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε αυτό το σενάριο, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως:

Ο αγοραστής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος επιχειρηματικός φορέας με έγκυρο ΑΦΜ που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε.

Τα εμπορεύματα πρέπει να μεταφέρονται φυσικά από το ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε ένα άλλο.

Ο ΑΦΜ του αγοραστή πρέπει να επαληθεύεται και να θεωρείται έγκυρος για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

 Στείλτε μας ένα email για επικυρώσεις ΦΠΑ εδώ