Ενεργοποίηση λογαριασμού

English message follows

Νέο ηλεκτρονικό κατάστημά!

Έχει γίνει αναβάθμιση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.espressoarena.com σε καινούργια ηλεκτρονική πλατφόρμα πιο σύγχρονη και πιο λειτουργική!

Με την αναβάθμιση ευελπιστούμε στην καλύτερη λειτουργία , πιο εύκολη πλοήγηση και ομαλή διαδικασία των online  αγορών σας όπως επίσης και πιο πολλά προϊόντα καφέ και προσφορές σύντομα!

Αν είχατε λογαριασμό θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για να αλλαγή των κωδικών πρόσβασης σας και ενεργοποίηση του λογαριασμού σας

Πιθανόν να βρείτε το email στα junk ή στα Promotion

θα χρειαστείτε απλώς να δημιουργήσετε  τον κωδικό (password) πρόσβασης σας έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί λογαριασμός σας

Είναι μια απλή διαδικασία

Οτιδήποτε απορίες ή δυσκολίες επικοινωνήστε μαζί μας

Info@espressoarena.com

22263478

 

New online store!

Our online store www.espressoarena.com has been upgraded to a new online platform more modern and functional!

With the upgrade we hope for the best operation, easier navigation and smooth process of your online purchases as well as more coffee products and offers soon!

If you have an account you will receive an email to change your passwords and activate your account

You can probably find the email in junk or in Promotion

you just need to create your password to activate your account

It is a simple process

Any questions or difficulties contact us

Info@espressoarena.com

22263478